Tags:

ninja gaiden 3 razors edge (you got skills)[Xbox 360 gamesave]

cloelea Jun 3, 2015

 1. cloelea

  cloelea Member
  5/47

  Joined:
  Sep 3, 2013
  Messages:
  57
  Likes Received:
  59
  Trophy Points:
  25
  Gender:
  Female
  Console:
  Xbox
  [​IMG]

  File Name: ninja gaiden 3 razors edge (you got skills)
  File Submitter: cloelea
  File Submitted: 03 Jun 2015
  File Category: Xbox360 Game Saves


  i've done the rest so just buy the gold ninja outfit for the unknown ninja & you should have your achievement <3


   
  • Agree Agree x 1
  • Funny Funny x 1
 2. Ro

  Rocky Guest

  Nice save ;)
   
  • Agree Agree x 1
 3. XxStarzxX

  XxStarzxX Banned! BANNED
  205/282

  Joined:
  Mar 3, 2012
  Messages:
  6,120
  Likes Received:
  1,137
  Trophy Points:
  205
  Gender:
  Male
  Location:
  XPG
  Console:
  Xbox One
  Lovely save there ;)
   
 4. si

  sideflip Newbie
  0/47

  Joined:
  May 25, 2012
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Console:
  Xbox
  thanks a lot for the save!! :D
   
 5. tr

  trampas Newbie
  0/47

  Joined:
  May 12, 2015
  Messages:
  39
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  thanks
   
 6. SS

  SSgt2147 Newbie
  0/47

  Joined:
  Dec 18, 2014
  Messages:
  7
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  thanks
   
 7. za

  zamzari Rookie
  15/47

  Joined:
  Jan 20, 2014
  Messages:
  11
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  15
  very helpful, thanks
   
 8. belchior

  belchior Rookie
  20/47

  Joined:
  Oct 26, 2013
  Messages:
  46
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  20
  Console:
  Xbox
  maximo,thanks >.< :dribble:
   
 9. zy

  zychqe0975 Newbie
  0/47

  Joined:
  Dec 5, 2015
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  thanks
   
 10. yi

  yitandams Newbie
  0/47

  Joined:
  Aug 17, 2015
  Messages:
  7
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Thanka
   
 11. pc

  pcpballer Newbie
  0/47

  Joined:
  May 13, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Thank you!
   
 12. Kr

  Kruzak82 Newbie
  5/47

  Joined:
  Oct 19, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  5
  Gender:
  Male
  Console:
  Xbox
  Thank you!
   
 13. noomcpe

  noomcpe Newbie
  5/47

  Joined:
  Aug 2, 2016
  Messages:
  9
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  5
  Gender:
  Male
  Console:
  Xbox
  wow thank!
   
 14. gr

  grszs Newbie
  5/47

  Joined:
  Dec 24, 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  5
  Gender:
  Male
  Console:
  Xbox
  hi,can i download this?
   
 15. mu

  mutter1978 Newbie
  5/47

  Joined:
  Dec 3, 2011
  Messages:
  3
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  5
  Console:
  Playstation 3
  Great job it`s gonna be much usefull
   
 16. namtam24

  namtam24 Newbie
  5/47

  Joined:
  Jun 28, 2017
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  5
  Gender:
  Male
  Console:
  Xbox
  [QUOTE = "cloelea, đăng: 822754, thành viên: 581517"]
  [​IMG]

  Tên tệp : ninja gaiden 3 razors edge (bạn có kỹ năng)
  Người gửi tệp : cloelea
  Đã gửi tệp : ngày 03 tháng 6 năm 2015
  File Thể loại : Lưu trữ trò chơi Xbox360


  Tôi đã làm phần còn lại vì vậy chỉ cần mua trang phục ninja vàng cho ninja chưa biết và bạn nên có thành tích của bạn <3


  *** Không thể trích dẫn nội dung ẩn ***.
  Good..........................
   
 17. namtam24

  namtam24 Newbie
  5/47

  Joined:
  Jun 28, 2017
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  5
  Gender:
  Male
  Console:
  Xbox
  good.......................................
   
 18. vc

  vctrhgdz Newbie
  5/47

  Joined:
  Oct 2, 2016
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  5
  Gender:
  Male
  Console:
  Other
  thank´s, great job
   
 19. Da

  Datrig Newbie
  5/47

  Joined:
  Dec 10, 2017
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  5
  Console:
  Xbox
  thanks!!!
   
 20. lawliet404

  lawliet404 Newbie
  5/47

  Joined:
  Feb 23, 2018
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  5
  Gender:
  Male
  Console:
  Xbox
  [QUOTE = "cloelea, post: 822754, membro: 581517"]
  [​IMG]

  Nome do arquivo : ninja gaiden 3 razors edge (você obteve habilidades)
  File Submitter : cloelea
  Arquivo enviado : 03 de junho de 2015
  Categoria de arquivo : Xbox360 Game Saves


  Eu fiz o resto, então, apenas compre a roupa ninja de ouro para o ninja desconhecido e você deve ter sua conquista <3


  *** Conteúdo oculto não pode ser citado. *** [/ QUOTE]
  gd
   

Share This Page

Close